• Sponsor of Privacy Enschede

    Volgens Artikel 12 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
    heeft iedereen recht op privacy. Deze rechten komen steeds meer onder druk
    te staan door "noodzakelijke" registratie van alles wat je online en
    daarbuiten doet. De documenten van Edward Snowden hebben ons laten zien dat
    we niet meer zonder meer uit mogen gaan dat we privacy hebben.